Honduras – Sąd Najwyższy ujawnił akt oskarżenia

Na stronie Sądu Najwyższego Hondurasu pojawiły się dokumenty zawierające akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Manuelowi Zelayi, na podstawie którego nakazano jego aresztowanie i wygnanie z kraju. Długo oczekiwano na te dokumenty, gdyż do tej pory nie było jasne na jakiej podstawie Zelaya został obalony. Okazuje się, że podstawa jest krucha…

Na wstępie zaznaczę, że tylko przejrzałem ten 86 stronicowy dokument pełeń bełkotu prawnego i opieram się m.in. na tym co pisze Greg Weeks. Ujmując rzeczy jak najzwięźlej:

1. Wbrew głównym argumentom zwolenników obalenia Zelayi, w tym nowych władz, podstawą prawną usunięcia prezydenta nie było jego dążenie do reelekcji! Nigdzie w akcie oskarżenia nie ma o tym mowy…

2. Według orzeczenia, Manuel Zelaya został usunięty za liczne przestępstwa i nadużycia, a przede wszystkim za próbę (mimo wielokrotnych upomnień i nakazów od władz ustawodawczej i sądowniczej) przeprowadzenia referendum, w którym obywatele mieli się wypowiedzieć, czy chcą powołania konstytuanty, co jest prerogatywą parlamentu, a nie rządu. Sąd Najwyższy powołuje się na m.in. na artykuły 5, 373 i 374 Konstytucji.

Art. 5 mówi m.in.:
„Przedmiotami referendum lub plebiscytu nie będą projekty zmierzające do reformy artykułu 374 Konstytucji”.
Art. 374 mówi m.in.:
„W żadnym wypadku nie można zreformować artykułów 373, 374, artykułów konstytucyjnych odwołujących się do formy rządów, terytorium państwa, okresu prezydentury, zakazu reelekcji prezydenta…”
Art. 373 zaś mówi m.in.:
„Zmiana Konstytucji może się odbyć na sesjach zwykłych Zgromadzenia Narodowego, dwoma trzecimi głosów wszystkich członków…”

Na stronie 39 aktu oskarżenia powyższe artykuły są przywoływane na dowód „Zdrady Ojczyzny” przez Manuela Zelayę.

Dokumenty te potwierdzają tylko fakt, że Zelaya łamał prawo. Nie uzasadniają jego obalenia faktem, że zmierzał do reelekcji. Dlaczego? Bo po prostu brak na to dowodów. Skoro Zelaya złamał prawo to powinien zostać aresztowany i powinny mu zostać przedstawione zarzuty. Tymczasem został arbitralnie pozbawiony stanowiska i wygnany z kraju – przy czym wygląda na to, że  to drugie to była indywidualna decyzja wojskowych podjęta pod wpływem chwili, a później broniona tezą, że prezydenta wydalono, aby zapobiec rozlewowi krwi

Podsumowując, przeciwnicy Zelayi sami sobie strzelili samobója…


0 comments on “Honduras – Sąd Najwyższy ujawnił akt oskarżeniaAdd yours →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *