Ameryka Łacińska – aktualności

Peru

 • Nawet polskie media zawojowała wiadomość, że w Peru mordowano ludzi, aby ich tłuszcz wykorzystać do produkcji kosmetyków. I region i Peru mają ważniejsze problemy, ale o tym już się nie słyszy…
 • Władze peruwiańskie przekazały Chile dowody w sprawie afery szpiegowskiej, która niedawno zaostrzyła relacje między tymi krajami. Santiago de Chile zaprzecza oskażeniom wysuwanym przez Limę. Po przekazaniu dowodów, władze chilijskie będą musiały się do nich ustosunkować. Peruwiański parlament zaaprobował wysłanie noty protestacyjnej w tej sprawie do OPA i UNASUR.

Honduras

 • Roberto Micheletti ogłosił, że na czas tuż przed, po i w trakcie wyborów – od 25 listopada do 2 grudnia (wybory mają się odbyć 29.11) zawiesza swoje funkcje. Mówi, iż chce w ten sposób dać Honduranom chwilę oddechu – właśnie na czas wyborów. Obalony prezydent, Manuel Zelaya twierdzi, że Micheletti udaje uczciwego, ale nikogo nie oszuka. Micheletti na pewno nie oszuka innych państw regionu – przykładem jest Brazylia, która zwraca uwagę, że z legalnego punktu widzenia nie jest w ogóle prezydentem Hondurasu. Co innego Stany Zjednoczone, które są ustatysfakcjonowane tymczasową rezygnacją Michelettiego. Zelaya skrytykował postawę Waszyngtonu, podobnie zresztą jak większość państw regionu, które uważają działania departamentu stanu conajmniej za niejasne i dwuznaczne (są nawet wysyłane listy protestacyjne przeciw mianowaniu Thomasa Shannona na, odpowiedzialnego do niedawna za amerykańską politykę względem Ameryki Łacińskiej, jako ambasadora w Brazylii; to jemu przypisuje się brak zdecydowanej postawy wobec uzurpatora Michelettiego).
 • Amerykański podsekretarz stanu ds. zachodniej hemisfery, Craig Kelly ostatnio kilkukrotnie odwiedzał Honduras wyrażając optymizm odnośnie rozwiązania kryzysu i nawołując obie strony do porozumienia.
 • Honduraski parlament, który zgodnie z porozumieniem między obiema stronami konfliktu miał zdecydować o restytucji Zelayi zdecydował, że podejmie decyzję w tej sprawie dopiero 2 grudnia, a więc już po wyborach…

Kolumbia – Wenezuela

 • Kryzys między krajami się pogłębia. Wenezuela użyła materiałów wybuchowych w celu zniszczenia mostów na granicznej rzece, które zostały zbudowane przez miejscową ludność w celu przemieszczania się i wymiany towarów:

 •  Miejscowa ludność (z obu stron granicy) uznaje to za łamanie swoich praw, gdyż mosty te były jej niezbędne w codziennym życiu:

 • Kolumbia uznała te działanie za złamanie prawa międzynarodowego i akcję niehumanitarną. Przedstawiła sprawę na forum ONZ i OPA. Wenezuela stoi na stanowisku, że mosty były nielegalne, a jej działania w pełni usprawiedliwione.
 • Wobec nakręcającej się spirali napięć we wzajmenych relacjach między Bogotą a Caracas Unia Europejska wezwała obie strony do nawiązania dialogu, który zapobiegnie eskalacji kryzysu. Ekwador, który obecnie przewodniczy UNASURowi stwierdził, że nie ma instrumentów, za pomocą których mógłby zrobić coś w celu załagodzenia konfliktu.

Europa i Ameryka Łacińska

Wenezuela

 • Władze w Caracas uderzające w ostatnim czasie w prywatne media, obecnie zaatakowały cztery prywatne banki oskarżając je o „notoryczne wykroczenia”…

USA i Kuba

 • W Stanach Zjednoczonych toczy się debata odnośnie zniesienia restrykcji na podróże na Kubę. Obywatele amerykańscy mogą podróżować do każdego kraju na świecie – czy to do Iranu, czy Korei Płn., ale… nie na Kubę.

Kuba

 • Human Right Watch opublikowała kolejny raport o naruszaniu praw człowieka na Kubie. Raport zatytuowany jest „Nowy Castro, ta sama Kuba”. Jak łatwo się domyśleć, na wtspie nie zmieniło się nic w kwestii przestrzegania praw człowieka. Niestety…

USA i Kolumbia

 • Pojawiają się coraz silniejsze głosy odnośnie zmniejszenia amerykańskiej pomocy dla Kolumbii w związku z licznymi przypadkami naruszania przez tamtejsze władze praw człowieka.

Add to Google


0 comments on “Ameryka Łacińska – aktualnościAdd yours →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *