Kuba a USA – historia relacji

Witam po dłuższej przerwie. Za brak wpisów (co nawet zostało mi wypomniane w mailach :)) przepraszam. Nie tyle było to spowodowane żałobą narodową, co chorobą z jednej strony i zaangażowaniem w nowy „projekt”, który już od jakiegoś czasu chodził mi po głowie, z drugiej. Pierwsze efekty tego, można już zobaczyć. Zapraszam na nową podstronę poświeconą historii relacji kubańsko-amerykańskich: Kuba-USA. Poniżej zamieszczam pierwszy umieszczony tam wpis:

„Los caminos de mi Cuba nunca van adonde deben…”
(„Drogi mej Kuby nigdy nie prowadzą tam, gdzie powinny…”)

 

Część 1 – Stosunki amerykańsko-kubańskie w XIX wieku.

Rozdział 1.

Powstają Stany Zjednoczone, upada system kolonialny w Ameryce Południowej i Środkowej, a Kuba pozostaje kolonią hiszpańską.

W 1776 roku, wraz z ogłoszeniem Deklaracji Niepodległości, powstało niepodległe państwo amerykańskie, które suwerenność swą potwierdziło zwycięstwem w zakończonej    w 1783 roku wojnie z Brytyjczykami. Po usamodzielnieniu się, trzynaście byłych kolonii zaczęło znacznie bardziej interesować się terenami sąsiedzkimi, w tym „Perłą Antyli”, jak nazywana była Kuba. Było to związane z ich rozwojem (także przestrzennym), procesem określania żywotnych interesów nowego kraju i poszukiwaniem swego miejsca pośród innych podmiotów państwowych. Przełom wieków XVIII i XIX to okres rozkwitu gospodarczego Kuby, która po raz pierwszy tak naprawdę zaistniała na ekonomicznej mapie świata. Początek XIX stulecia przyniósł wywołaną wojnami napoleońskimi emancypację hiszpańskich kolonii w Ameryce Południowej i Środkowej, która odmieniła zasady rządzące dotychczas systemem międzynarodowym zachodniej hemisfery.

W roku 1808, w wyniku agresji Napoleona na Hiszpanię skostniały system kolonialny Korony w Ameryce Łacińskiej zaczął się kruszyć. W Wenezueli i Argentynie wybuchły powstania miejscowej ludności stopniowo rozprzestrzeniające się na pozostałe części kontynentu. Stany Zjednoczone, jako młode państwo, aby nie zadrażniać stosunków    z Europą, zadeklarowały neutralność w sprawie konfliktów. Jednocześnie jednak w grudniu 1811 roku Kongres wystosował rezolucję, mówiącą, iż Waszyngton „z przyjacielskim zainteresowaniem wita proklamowanie niepodległych państw przez hiszpańskie prowincje w Ameryce”. Przez następne dziesięć lat, równolegle do toczących się na południu wojen wyzwoleńczych trwała intensywna debata w Kongresie w sprawie oficjalnego uznawania   lub też nieuznawania republik latynoamerykańskich.

Kuba pozostała częścią imperium hiszpańskiego – ku zadowoleniu Stanów Zjednoczonych. Te bowiem obawiały się wówczas wzrostu znaczenia Francji lub Wielkiej Brytanii w regionie. Władze amerykańskie przesłały wpływowym osobistościom na Kubie wiadomość stwierdzającą, iż chętnie widziałyby wyspę dalej pod zarządem Madrytu, oraz że „(…)wzajemne relacje będą kształtowane przez przyjaźń do was, przez silne przekonanie, iż nasze interesy są blisko związane, i przez przemożną niechęć, z jaką powitalibyśmy wasze podporządkowanie, czy to Francji, czy Anglii, czy to politycznie, czy handlowo”.


1 comment on “Kuba a USA – historia relacjiAdd yours →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *