Kuba-USA

Zapraszam na podstronę poświęconą relacjom kubańsko-amerykańskim. Poniżej będę zamieszczał wpisy tworzące opis całości relacji tych dwóch krajów podzielone na kilka części, a te na rozdziały.

„Los caminos de mi Cuba nunca van adonde deben…”
(„Drogi mej Kuby nigdy nie prowadzą tam, gdzie powinny…”)

 

Część 1 – Stosunki amerykańsko-kubańskie w XIX wieku.

a w niej:

Rozdział 1.

Powstają Stany Zjednoczone, upada system kolonialny w Ameryce Południowej i Środkowej, a Kuba pozostaje kolonią hiszpańską.

Rozdział 2.

Rewizjonistyczne zapędy Świętego Przymierza, sprzeciw Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone formułują „doktrynę Monroe”.

Rozdział 3.

„Złoty wiek” Kuby – rozwój wyspy i zbliżenie gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi w pierwszej połowie XIX w.

Rozdział 4.

„Manifest Destiny”, teorie zbliżenia amerykańsko-kubańskiego i aneksji wyspy przez Stany Zjednoczone, pierwsze próby ich realizacji.

Rozdział 5.

„Wojna dziesięcioletnia” na Kubie

Rozdział 6.

Przemiany gospodarcze na Kubie, uzależnienie tamtejszego przemysłu cukrowniczego od USA, powstanie ruchu panamerykańskiego, Kuba i USA u progu XX w.

Rozdział 7.

Powstanie narodowowyzwoleńcze na Kubie, postawa Stanów Zjednoczonych, „New Manifest Destiny” i stronnictwo proekspansjonistyczne w USA.

Rozdział 8.

Geneza zaanagażowania się Stanów Zjednoczonych w wojnę z Hiszpanią.

Rozdział 9.

Wojna hiszpańsko-amerykańska 1898 r.

 


Część 2 – Kształtowanie się wpływów amerykańskich na Kubie do 1945 r.

a w niej:

Rozdział 10.

Amerykańskie rządy na Kubie, poprawka Platta i podporządkowanie wyspy Waszyngtonowi.

Rozdział 11.

Początki „niepodległej” Kuby, rządy Tomasa Estrady Palmy i antyprezydenckie powstanie.

Rozdział 12.

Amerykańska polityka wobec Ameryki Łacińskiej na początku XX w. i związane z nią dylematy odnośnie możliwości interwencji na zdestabilizowanej Kubie.

Rozdział 13.

Druga i trzecia interwencja USA na Kubie, rozkwit korupcji na wyspie.

Rozdział 14.

Polityka amerykańska względem krajów latynoamerykańskich do lat 30. XX w.: interwencje wojskowe i polityka dolarowa.

Rozdział 15.

Przemiany gospodarcze na Kubie w pierwszych trzech dekadach XX w.

Rozdział 16.

Podsumowanie relacji kubańsko-amerykańskich do 1933 r.

 


 

Część 3. Nowe uwarunkowania relacji amerykańsko-kubańskich: 1945-1952.

a w niej póki co:

Rozdział 17.

USA i kraje latynoamerykańskie w powojennej rzeczywistości.

Rozdział 18.

Akt z Chapultepec, trudne relacje z Argentyną, doktryna Laretty i pierwszy rysy w powojennych stosunkach z regionem.